Poker

'Denksport' van het online casino

Poker is een populair kaartspel dat meer is dan een simpel kansspel. In deze gids vind je alles wat je moet weten over poker online: van de beste casino's voor online poker tot allerlei strategieën om je winkansen te boosten.

Wat is poker?

Poker is de verzamelnaam van een groep kaartspelen, die allemaal een gemeenschappelijk doel hebben: het winnen van de pot, na meerdere inzetrondes. De kaartcombinatie in je hand is daarbij belangrijk, maar niet altijd doorslaggevend. De tegenstand kan namelijk ook op het verkeerde been worden gezet: met een ouderwets potje blufpoker. Zeker in de meest populaire variant van het pokerspel: Texas Holdem.

Bluffen

Bij poker speelt list en bedrog een grote rol. Je wilt namelijk niet dat de tegenstand weet wat je in handen hebt. Om dit te maskeren, is het verstandig om (zo nu en dan) te bluffen: de rest de indruk te geven dat je betere of slechtere kaarten hebt dan in werkelijkheid het geval is. We onderscheiden twee soorten misleiding:

 • (Semi) Bluff: je beter voordoen. Je hebt relatief slechte kaarten, maar wilt toch graag de pot winnen. In dat geval kun je ervoor kiezen om je zodanig te gedragen dat het lijkt alsof je een zeer sterke pokerhand hebt, bijvoorbeeld door vol in te zetten (all-in) of sterk te verhogen. Een bluf is uiteraard geslaagd als alle deelnemers erin tuinen en zich terugtrekken. Op die manier slaag je met een abominabele hand in je opzet: de pot pakken. Onder een semi bluff verstaan we een bluf met een poker combinatie die gedurende het spel nog (sterk) kan verbeteren.
 • Slow play: je juist slechter voordoen. De tegenovergestelde manier om te bluffen bij poker. Je hebt nu juist zeer goede kaarten, maar wil de tegenstand niet wegjagen. Nee, je wilt juist dat ze doorspelen en de pot spekken. Je gaat dus gewoon mee of verhoogt minimaal en plaatst een zogenoemde value bet. Het gevaar bestaat echter dat je alsnog naast de pot pist, aangezien de rest zo andere kaarten kan afwachten om hun pokerhand te verbeteren.

Poker regels: hoe werkt poker?

Maar hoe werkt poker nu daadwerkelijk?  In feite draait dus alles om het winnen van de pot. Of je dat nu doet met sterke kaarten of een ouderwets potje blufpoker, doet er niet toe. De pot wordt aan het begin van elke speelronde gevormd door gedwongen inzetten. Deze blinds worden afgetikt door de spelers links van de dealer. De small blind is voor de speler direct naast de dealer, de big blind voor de daaropvolgende speler. Op die manier worden de deelnemers gedwongen om hun chips, die een geldwaarde vertegenwoordigen, in te leggen.

Na het zetten van de blinds, begint het spel pas écht. Spelers moeten dan namelijk – met de klok mee – een actie doen. Een handeling die in de volgende speelrondes moet worden herhaald. Spelers kunnen kiezen uit de volgende handelingen:

 • Bet: is er in de lopende inzetronde nog niet ingezet, dan kan een speler betten. Je zet dan een bepaald aantal fiches in en brengt daarmee het spel op de wagen. Dit wordt in pokerjargon ook wel opening of opening the pot genoemd. De tegenstand kan hierop reageren door mee te gaan (call), te passen (fold) of juist de bet te verhogen (raise).
 • Check: is de lopende inzetronde nog niet geopend met een bet, dan kan een speler checken. Hiermee geeft hij aan dat hij niet wilt openen, maar wel zijn kaarten wilt behouden. Als een speler checkt gaat de beurt over naar de speler die links van hem zit. Checkt iedereen dan wordt de ronde (een free round/free card) als gespeeld beschouwd. Wordt er later echter alsnog een bet geplaatst, dan kan na een check in dezelfde inzetronde alsnog gefold, geraised of gecalled worden. Overigens kunnen spelers in de eerste ronde niet checken, aangezien men moet callen of raisen op de blinds.
 • Fold: hiervan spreken we als de speler zijn kaarten weggooit (mucking). Dit wordt gedaan als de speler zijn hand niet sterk genoeg vindt om een gooi te doen naar de pot. Je bent dan uitgeschakeld voor de rest van de desbetreffende speelronde.
 • Call: is er in de huidige speelronde ingezet, dan kan een speler hierin meegaan. Een call kan volgen op een bet of een raise. Je moet dan precies hetzelfde aantal fiches inzetten als de tegenstander heeft gebet of geraised. Er zijn overigens verschillende soorten calls. Zo staat cold calling voor het beantwoorden van een bet/raise, zonder daarvoor de pot te hebben gespekt. En smooth calling is dan weer een vorm van slow play: meegaan met een sterke hand in plaats van te verhogen.
 • Raise: heeft een speler aan tafel reeds ingezet, dan kan een volgende deelnemer kiezen om de pot extra te spekken, met een raise. Hiervoor moet je de eerdere bet minstens verdubbelen. De tegenstand kan hierop reageren door te callen, maar ook opnieuw te verhogen. Dit laatste heet een re-raise. Een speler die in eerste instantie checkt, maar vervolgens in dezelfde speelronde verhoogt, doet aan een check-raise. De meeste pokervarianten staan niet meer dan een vastgesteld aantal raises per inzetronde toe. Een speler kan blijven verhogen tot het moment dat alle fiches zijn ingezet. In dat geval spreekt men van een all-in.

And the winner is….?

De winnaar van de speelronde is de speler die met de pot gaat lopen. Indien één speler overblijft omdat de rest gepast heeft, pakt hij automatisch de pot en hoeft hij zijn kaarten niet te laten zien. Uiteraard mag hij dat wel, bijvoorbeeld om te tonen dat hij iedereen met een zwakke hand weg heeft gebluft. Blijven er na alle inzetrondes nog minstens twee spelers over, dan vindt een zogenoemde showdown plaats. Daarbij wint doorgaans de beste hand, al zijn er ook varianten waarbij juist de slechtst mogelijke hand wint (lowball).

Overigens kan het voorkomen dat er naast de main pot (hoofdpot) wordt gespeeld voor een side pot (zijpot). Dit komt voor als iemand all-in gaat, waarna nog minstens twee spelers callen en verder spelen. Alle toekomstige inzetten van het spel worden dan in een nieuwe pot, side pot, gestopt, aangezien degene die all-in is gegaan nooit meer kan winnen dan zijn eigen inzet. In het geval van meerdere all-in’s kunnen er dus meerdere side pots ontstaan.

Poker combinaties: de waarde van de pokerhanden

Bluf of niet, de sterkte van de hand is een wezenlijk onderdeel in poker. De speler die na de inzetrondes (flop, turn, river) namelijk nog in het spel zit en over de beste combo van vijf kaarten beschikt, wint immers de pot. En hoewel dat eenvoudig klinkt, zijn er flink wat poker combinaties mogelijk. Voor het overzicht zetten we alles op een rijtje:

 1. Royal Flush: aas, heer, vrouw, boer en tien van dezelfde kleur (oftewel: symbool)
 2. Straight Flush: vijf opeenvolgende kaarten van dezelfde kleur. Voorbeeld: twee, drie, vier, vijf en zes van harten
 3. Four of a Kind: vier dezelfde kaarten, van elke kleur eentje. Voorbeeld: vier tienen
 4. Full House: een combo van drie dezelfde kaarten met een setje van twee dezelfde kaarten. Voorbeeld: drie boeren en twee tienen
 5. Flush: vijf kaarten van dezelfde kleur. Voorbeeld: aas, boer, tien, zes en drie van schoppen
 6. Straight: vijf opeenvolgende kaarten die niet van dezelfe kleur zijn
 7. Three of a kind: drie dezelfde kaarten. Voorbeeld: drie vijven
 8. Two pair: twee paartjes van twee dezelfde kaarten. Voorbeeld: twee tienen en twee vrouwen
 9. One pair: een setje dezelfde kaarten. Voorbeeld: twee boeren
 10. High card: geen combinatie, maar de hoogste kaart in een pokerhand geeft de doorslag. Voorbeeld: in een hand met aas, vrouw, tien, zes en drie zijn geen combinaties te maken, maar heb je wel aas als high card.

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de poker combinaties, aangezien deze in grote mate je spelgedrag bepalen. Bovendien bepaalt de sterkte van je hand bij de showdown of je, al dan niet, aan het langste eind trekt. We raden je dan ook aan om bovenstaand overzicht goed te bestuderen.

Soorten poker

Er bestaan, vooral in het online casino België, onnoemelijk veel verschillende soorten pokerspelen. Elke vorm van poker heeft zijn eigen typische mogelijkheden qua spelverloop, inzetten (minimum en maximum buy-in – het aantal fiches dat je meebrengt), bluffen en inzicht. Gelukkig is de waarde van de pokerhanden bij de meeste versies precies hetzelfde – bovenstaande handranking kan dus eenvoudig worden toegepast. Alle varianten zijn overigens te verdelen in drie categorieën:

 • Draw Poker: alle spelers krijgen een aantal ‘gesloten’ kaarten gedeeld. Gedurende het spel kunnen één of meerdere kaarten uit de hand worden vervangen door andere kaarten uit de stapel.
 • Stud Poker: alle spelers ontvangen kaarten, waarvan er één of meerdere open op tafel liggen. In tegenstelling tot draw poker kunnen in deze variant geen kaarten worden vervangen.
 • Community Card Poker (Gemeenschapskaart-poker): iedereen aan tafel krijgt één of meerdere persoonlijke ‘gesloten’ kaarten, waarna één of meerdere kaarten door de dealer open worden gedraaid. Deze kaarten voldoen vervolgens als community cards, oftewel gemeenschapskaarten. Alle spelers kunnen deze kaarten gebruiken om de best mogelijke poker combinaties te creëren.  Lees: sterkste pokerhand (zie overzicht eerder). Texas Holdem en Omaha (Holdem) zijn veruit de bekendste voorbeelden van deze poker variant.

Bekendste poker soorten

Hoewel er flink wat soorten poker zijn, springen een aantal versies er wel uit: Holdem, Omaha (Holdem) poker, Caribbean Stud poker, 5 card stud poker, 7 card stud poker en draw poker. Deze typische games worden ook wel gezien als de hoofdvarianten onder de denksport van de kansspelen. Een nadere kennismaking lijkt ons dan ook op zijn plaats.

Holdem

Met afstand de bekendste pokervariant. Sinds 2003 heeft Holdem de populariteit van zijn voorganger, 7 card stud, overvleugeld. Dat heeft niet alleen te maken met de lage instapdrempel (deze variant is zeer goed te behappen), maar vooral met de grote (media-)aandacht rond deze versie. Zowel offline als in het online casino België worden – vooral rond Texas Holdem – namelijk lucratieve toernooien georganiseerd waarin flink te verdienen is, en het merendeel hiervan wordt ook flink belicht door het journaille. Daarnaast komt het ook veelvuldig voorbij in onze popcultuur.

Bekende versies van Holdem:

 • Texas Holdem: de bekendste en meest voorkomende spelvorm van poker. Het is een klassieker die wordt gespeeld met twee ‘gesloten’ persoonlijke kaarten en (maximaal) vijf open, gemeenschappelijke kaarten. Spelers moeten hiermee proberen de best mogelijke hand te creëren, om zo de pot te pakken. Al kan er uiteraard ook worden gebluft. Zowel offline als online kan het spel worden gespeeld met twee tot tien spelers.     
 • Omaha Holdem: deze spelvorm is exact hetzelfde als Texas Holdem, met het verschil dat iedereen aan tafel niet twee maar vier persoonlijke kaarten ontvangt. Omaha Hi-Lo (ook wel O8 genoemd) is een grappige variant hierop, aangezien je in dit spel zowel de hoogste als laagste hand moet proberen te bemachtigen. Een deel van de gemeenschappelijke pot gaat namelijk naar de sterkste pokerhand, terwijl het overige deel naar de laagste pokerhand gaat. Is er geen lage hand, dan gaat alles naar de sterkste speler.
 • Cincinatti Poker: deze variant op poker heeft, zoals de naam al doet vermoeden, sterke voet aan de grond gekregen in Amerika. Ook deze versie is vergelijkbaar met Texas Holdem, alleen worden ditmaal vijf persoonlijke kaarten uitgedeeld. Samen met de (maximaal) vijf open, gemeenschappelijke kaarten moet een zo’n sterk mogelijke pokerhand worden gevormd. Church is een subvariant hierop. In tegenstelling tot Cincinatti worden nu echter vier persoonlijke kaarten gedeeld en worden de open kaarten in het midden van de tafel in een kruis gelegd. Het zit hem dus in de naam.

Stud Poker

Hoewel Stud poker door de jaren heen aan populariteit heeft ingeboet, vinden ook deze variaties op het originele pokerspel gretig aftrek in het offline en online casino België. In Finland bestaat er zelfs een speciale versie: Sökö, ook wel Canadian Stud of Scandinavian Stud genoemd. Aangezien je bij Stud poker veel van de kaarten van je tegenstander kunt zien, is het eenvoudiger om het tactisch te spelen.

Bekende versies van Stud poker: 

 • 5 card stud: bij 5 card stud poker krijgt elke speler om te beginnen twee persoonlijke kaarten, waarvan er eentje open wordt getoond. Vervolgens kiezen de spelers uit de bekende pokeracties: check, call, bet, fold of raise. In de volgende drie inzetrondes wordt elke keer één extra kaart open gedeeld aan de spelers, waarna ze opnieuw beslissen wat te doen. De winnaar is uiteindelijke degene die alleen overblijft, al dan niet via bluffen, of de showdown wint.
 • 7 card stud: 7 card stud poker is in essentie hetzelfde als 5 card stud poker, met het verschil dat er twee kaarten meer worden gedeeld. Bovendien bestaat de beginhand uit drie persoonlijke kaarten, waarvan er twee gesloten liggen.
 • Caribbean stud: deze versie is eigenlijk vrij rechttoe rechtaan, aangezien het hier enkel en alleen draait om een tweestrijd met het huis. Verder komt er geen gebluf bij kijken. Alle spelers moeten vooraf inzetten, waarna de dealer vijf kaarten deelt. Het huis zelf ontvangt ook vijf kaarten, waarvan er eentje open is. De spelers hebben vervolgens de keus om te passen (fold) of spelen (play). In het laatste geval moeten ze verhogen, met maximaal tweemaal de oorspronkelijke inzet (ante). De tweestrijd wordt beslist in het voordeel van degene met de beste pokerhand. Als de dealer geen aas, koning als high card heeft of een sterke one pair, kwalificeert deze zich niet en is hij al kansloos. Bovendien bestaat er de mogelijkheid om apart in te zetten op de jackpot-feature, waarmee een progressieve jackpot kan worden gewonnen.

Draw Poker

Deze pokerversie wordt vooral thuis gespeeld, maar zelden in het casino. Toch is het een vermelding waard, aangezien veel spelers Draw Poker gebruiken om bekend te raken met de poker combinaties en het spel an sich. In tegenstelling tot bovenstaande soorten krijg je bij deze variant direct vijf kaarten gedeeld, waarmee je in het vervolg van de game de best mogelijke hand moet proberen te vormen. Je doet dat door kaarten te trekken (draw) en vervangen.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • 5 card draw
 • Double draw
 • Anaconda
 • California lowball

Poker in het online casino België

De populariteit van poker kent geen grenzen, zeker geen digitale. Online poker zit de laatste jaren in het online casino België flink in de lift. Er zijn veel goksites die diverse poker rooms ter beschikking stellen, terwijl andere aanbieders (zoals Pokerstars) zich zelfs volledig toeleggen op dit intrigerende kaartspel. En of je nu Texas Holdem, Caribbean Stud of Omaha poker wilt spelen, het kan allemaal. Bovendien is er ook nog de mogelijkheid om de elektronische versie te spelen: video poker.

Gratis poker spelen

Geld winnen met poker, dat klinkt niet gek. Toch raden we je aan om als beginnende speler eerst even gratis te oefenen en bekend te raken met alle ins en outs van dit populaire, maar zeer veelzijdige kaartspel. Gelukkig geven veel online casino aanbieders je de kans om gratis poker te spelen, via diverse demoversies. Je speelt dan met nepgeld tegen de computer. Een prima manier om, zonder druk, wat ervaring op te doen.

Zodra je voelt dat je klaar bent voor het echte werk, kun je nog altijd het online casino België induiken om het op te nemen tegen andere pokeraars voor harde euro’s. Veel succes!

Veel Gestelde Vragen

Poker speel je eenvoudig online. Het enige wat je nodig hebt is een actieve account bij een Belgisch online casino. Vind je poker casino via onze reviews en binnen no-time speel ook jij je favoriete kaartspel online!
Oh, heb je even? In het Belgische online casino vind je allerlei varianten van het pokerspel: van Texas Holdem tot 3 Card Poker. Deze kan je spelen tegen anderen in pokerrooms, in realtime tegen de dealer in het live casino of tegen de computer in geautomatiseerde versies à la video poker. Genoeg opties dus!
Poker speel je bij vrijwel alle online casino’s (A+) op de witte lijst van de Kansspelcommissie. Neem het op tegen de computer in een virtueel pokerspel à la video poker of ga de strijd aan met een live dealer in het live casino. Speel je liever tegen anderen in cash games? Dat kan ook! Aanbieders als Unibet hebben hiervoor speciale pokerrooms.
Van hoog naar laag: Royal Flush, Straight Flush, 4 of a Kind, Full House, Flush, Straight, 3 of a Kind, 2 Pairs, Pair, High Card.